Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM tiếp bước anh hùng của Đài Phát thanh Giải phóng (Bài 2)

    16:16 - 01/05/2019

    (VOH) - Hôm nay, làn sóng của VOH được vươn xa, đáp ứng nhu cầu của xã hội hiện đại, phát triển.