Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Thủ tướng đề nghị phong, truy tặng NSND cho Minh Vương, Thanh Tuấn, Giang Châu

    15:25 - 22/07/2019

    Các nghệ sĩ nổi tiếng Minh Vương, Thanh Tuấn, Giang Châu… đã được Thủ tướng Chính phủ đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân.