VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Sáng 15/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Tọa đàm chuẩn bị xây dựng chuẩn chương trình đào tạo đối với các trình độ của giáo dục đại học.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Hội thảo 'Nâng cao chất lượng thực tiễn giáo dục đại học: kinh nghiệm sử dụng nghiên cứu định tính, sáng tạo trong các bối cảnh quốc tế’
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng sẽ phối hợp với Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức Hội thảo Giáo dục 2018.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Việt Nam là một trong hai quốc gia Đông Nam Á đạt mức ‘rất cao’ ở phần chỉ số đánh giá khung đảm bảo chất lượng quốc gia và công nhận bằng cấp quốc tế.