Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Phát hiện các virus có thể tiêu diệt vi khuẩn trong giẻ rửa bát

    19:08 - 24/06/2019

    Nghiên cứu mới về các loại virus trong giẻ rửa bát có thể ăn vi khuẩn có thể hữu ích trong cuộc chiến chống vi khuẩn, vốn không thể tiêu diệt chỉ bằng thuốc kháng sinh.