Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Cách sử dụng hàm căn bậc 2 trong Excel

    08:35 - 23/09/2019

    Căn bậc hai của một số a là một số x sao cho x2 = a, hay nói cách khác là số x mà bình phương lên thì = a. Tính căn bậc 2 trong Excel được thực hiện như thế nào?