Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Cách sử dụng hàm ISNA dễ hiểu, đơn giản

    12:47 - 15/10/2019

    Hàm ISNA là một hàm được sử dụng phổ biến trong Excel. Bên cạnh việc sử dụng độc lập, hàm này còn có thể kết hợp với một số hàm khác để xử lý những nghiệp vụ phức tạp hơn.