Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hạn mức tín dụng và những điều bạn cần biết

    09:58 - 16/09/2019

    Để sở hữu một chiếc thẻ tín dụng bạn cần phải biết được những thông tin cơ bản liên quan đến nó, đặc biệt là hạn mức tín dụng của thẻ.