Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Phương tiện vận tải hàng hóa nguy hiểm phải dán biểu trưng hàng nguy hiểm

    00:13 - 10/04/2020

    Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 42/2020/NĐ-CP quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy ...