Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • HDBank chia cổ tức và cổ phiếu thưởng 30%, lên kế hoạch lãi 5.077 tỷ đồng năm 2019

    17:40 - 23/04/2019

    (VOH) -Ngày 23-4, HDBank tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Toàn bộ các báo cáo và tờ trình do Hội đồng Quản trị đệ trình đã được các cổ đông thông qua tỉ lệ nhất trí cao.