Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Sở, ngành làm rõ các vấn đề về cơ cấu thành phần kinh tế; phân loại rác tại nguồn

    20:37 - 11/07/2018

    (VOH) - Tại ngày làm việc thứ hai của Kỳ họp thứ 9 HĐND Thành phố khóa IX, đại diện các Sở, ngành giải trình làm rõ các vấn đề về cơ cấu thành phần kinh tế; phân loại rác tại nguồn, cống thoát ...