VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Mọi hệ điều hành - cho dù đó là Windows, Mac, Linux hay Android, đều có một chương trình cốt lõi gọi là Kernel, hoạt động như một “ông trùm”, đối với toàn bộ hệ thống. Hãy cùng tìm hiểu nhé.