VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Các công nhân đào vàng tại Canada đã đào được hóa thạch 1 con bò con và 1 con chó sói hầu như còn nguyên vẹn, có niên đại hơn 50.000 năm.