Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Một loạt trung tâm kích hoạt não tại Hà Nội phải đóng cửa, hoàn trả học phí

    10:05 - 10/12/2016

    Những trung tâm kích hoạt não đã ngừng hoạt động phải trả lại toàn bộ học phí cho học viên nếu đã thu tiền nhưng chưa tiến hành giảng dạy.