Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Bạn đã biết rõ về hệ thống học hàm học vị ở Việt Nam?

    08:39 - 05/09/2019

    Chúng ta vẫn thường nghe các danh xưng như Cử nhân, Tiến sĩ, Giáo sư… Nhưng ít người biết và nhận dạng đó là học hàm hay học vị. Hãy cùng tìm hiểu rõ hơn về học hàm học vị trong bài viết sau ...