VOH default thumbnail
 - 
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trực Ninh, Nam Định xác nhận sự việc cô giáo buộc dây vào người bé trai và cột ở cửa lớp xảy ra mới đây tại Trường mầm non B, xã Trực Đại, huyện Trực Ninh là có thật.