Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận, nhất là cán bộ chủ chốt

    15:53 - 09/01/2019

    Sau 2 ngày làm việc với tinh thần tích cực, đổi mới, Hội nghị lần thứ 9 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa VIII) đã hoàn thành đầy đủ các chương trình, kế hoạch đã đề ra và thành công tốt ...