Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Bế mạc hội nghị tập huấn nâng cao trình độ lý luận và quản lý, lãnh đạo văn học nghệ thuật

    20:33 - 12/09/2019

    (VOH) - Chiều nay 12/9, Hội nghị tập huấn “Nâng cao trình độ nhận thức và năng lực quản lý, lãnh đạo văn học, nghệ thuật” đã bế mạc sau 4 ngày học tập (từ 09-12/09/2019).