Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc để phát triển

    17:08 - 25/01/2015

    (VOH) - “Tập trung nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, đa dạng hóa hình thức tập hợp toàn xã hội về sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường phát huy sức mạnh Đại đoàn kết ...