Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • “Sinh viên 5 tốt” hôm nay, tương lai sẽ là công dân tốt

    09:13 - 09/01/2019

    190 “Sinh viên 5 tốt”, 11 “Tập thể sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương và 137 sinh viên là cán bộ Đoàn - Hội nhận giải thưởng Sao Tháng giêng năm 2018