Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hội thảo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2019 với chủ đề “Kết nối nguồn lực – Chia sẻ thông tin”

    11:01 - 30/03/2019

    (VOH) - Hội thảo chuyên đề về khởi nghiệp đồi mới sáng tạo với chủ đề “Kết nối nguồn lực – Chia sẻ thông tin” hỗ trợ cho các chủ dự án khởi nghiệp.