Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Hơn 10.000 học sinh tham gia hội trại truyền thống học sinh sinh viên 9/1

  15:00 - 05/01/2019

  (VOH)- Ngày truyền thống học sinh sinh viên đi vào lịch sử dân tộc bởi sự kiện ngày 09/01/1950.

  Hội trại 9/1: kế tục truyền thống, xây dựng và phát triển thành phố

  15:13 - 06/01/2018

  (VOH) - Hội trại được tổ chức nhằm mục đích tiếp nối, duy trì và phát huy những mô hình hoạt động hiệu quả mang tính chất truyền thống trong công tác học sinh sinh viên.