Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Kiên quyết các giải pháp đưa giá thịt heo xuống mức hợp lý

    19:27 - 02/02/2020

    (VOH) - Văn phòng Chính phủ vừa ra Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trong đó yêu cầu kiên quyết thực hiện đồng bộ các giải pháp để đưa mặt bằng giá thịt heo xuống mức hợp ...