VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân vừa ký văn bản gửi UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương về việc đăng ký thí điểm hợp nhất một số sở, ngành, phòng, ban. 
VOH default thumbnail
 - 
Theo dự thảo của Bộ Nội vụ, ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các sở ngành như tài chính, kế hoạch - đầu tư, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ... sẽ được sáp nhập.