Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • ‘Đoán bệnh’ qua 9 vị trí nổi mụn trên mặt

    10:28 - 14/09/2019

    (VOH) – Từng khu vực trên khuôn mặt như ‘tấm gương’ phản chiếu tình trạng của các cơ quan trong cơ thể. Do đó mỗi trị trí nổi mụn trên mặt cũng có thể giúp bạn nhận biết về những vấn đề sức ...