VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Đến cuối năm 2015, xăng sinh học sẽ đưa vào sử dụng rộng rãi trên toàn quốc, thay thế hoàn toàn cho xăng A92 truyền thống. Thị trường chỉ còn tồn tại hai loại xăng Ron 95 và E5.