VOH default thumbnail
 - 
(VOH) – Pháp mong muốn giúp các quốc gia phát triển triển khai nhiều hơn nữa các dự án năng lượng mặt trời.