Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSBD 14/6 - Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay Thứ 6 14/6/2019

  13:00 - 14/06/2019

  XSBD – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Dương được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 14/6/2019

  XSTV 14/6 - Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay Thứ 6 14/6/2019

  13:00 - 14/06/2019

  XSTV – Kết quả xổ số kiến thiết Trà Vinh được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 14/6/2019

  XSBD 7/6 - Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay Thứ 6 7/6/2019

  13:00 - 07/06/2019

  XSBD – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Dương được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 7/6/2019

  XSTV 7/6 - Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay Thứ 6 7/6/2019

  13:00 - 07/06/2019

  XSTV – Kết quả xổ số kiến thiết Trà Vinh được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 7/6/2019

  XSVL 7/6 - Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay Thứ 6 7/6/2019

  13:00 - 07/06/2019

  XSVL – Kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 7/6/2019

  XSGL 14/6 - Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay Thứ 6 14/6/2019

  13:00 - 14/06/2019

  XSGL – Kết quả xổ số kiến thiết Gia Lai được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 14/6/2019

  XSNT 7/6 - Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay Thứ 6 7/6/2019

  13:00 - 07/06/2019

  XSNT – Kết quả xổ số kiến thiết Ninh Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 7/6/2019

  XSVL 14/6 - Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay Thứ 6 14/6/2019

  13:00 - 14/06/2019

  XSVL – Kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 14/6/2019

  XSMB 14/6 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 6 14/6/2019

  13:00 - 14/06/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 14/6/2019

  XSNT 14/6 - Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay Thứ 6 14/6/2019

  13:00 - 14/06/2019

  XSNT – Kết quả xổ số kiến thiết Ninh Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 14/6/2019