Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSVL 27/3 - Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay Thứ 6 27/3/2020

  12:59 - 27/03/2020

  XSVL – Kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 27/3/2020

  XSTV 27/3 - Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay Thứ 6 27/3/2020

  12:59 - 27/03/2020

  XSTV – Kết quả xổ số kiến thiết Trà Vinh được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 27/3/2020

  XSBD 27/3 - Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay Thứ 6 27/3/2020

  12:59 - 27/03/2020

  XSBD – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Dương được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 27/3/2020

  XSNT 27/3 - Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay Thứ 6 27/3/2020

  12:59 - 27/03/2020

  XSNT – Kết quả xổ số kiến thiết Ninh Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 27/3/2020

  XSGL 27/3 - Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay Thứ 6 27/3/2020

  12:59 - 27/03/2020

  XSGL – Kết quả xổ số kiến thiết Gia Lai được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 27/3/2020

  XSMB 27/3 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 6 27/3/2020

  12:59 - 27/03/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 27/3/2020

  XSVL 20/3 - Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay Thứ 6 20/3/2020

  12:59 - 20/03/2020

  XSVL – Kết quả xổ số kiến thiết Vĩnh Long được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 20/3/2020

  XSTV 20/3 - Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay Thứ 6 20/3/2020

  12:59 - 20/03/2020

  XSTV – Kết quả xổ số kiến thiết Trà Vinh được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 20/3/2020

  XSBD 20/3 - Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay Thứ 6 20/3/2020

  12:59 - 20/03/2020

  XSBD – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Dương được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 20/3/2020

  XSNT 20/3 - Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay Thứ 6 20/3/2020

  12:59 - 20/03/2020

  XSNT – Kết quả xổ số kiến thiết Ninh Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 20/3/2020