Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSMT 20/6 - Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay Thứ 5 20/6/2019

  13:00 - 20/06/2019

  XSMT – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Trung được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 20/6/2019

  XSTN 20/6 - Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay Thứ 5 20/6/2019

  13:00 - 20/06/2019

  XSTN – Kết quả xổ số kiến thiết Tây Ninh được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 20/6/2019

  XSMB 20/6 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 5 20/6/2019

  13:00 - 20/06/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 20/6/2019

  XSAG 20/6 - Kết quả xổ số An Giang hôm nay Thứ 5 20/6/2019

  13:00 - 20/06/2019

  XSAG – Kết quả xổ số kiến thiết An Giang được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 20/6/2019

  XSBDI 20/6 - Kết quả xổ số Bình Định hôm nay Thứ 5 20/6/2019

  13:00 - 20/06/2019

  XSBDI – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Định được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 20/6/2019

  XSQT 20/6 - Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay Thứ 5 20/6/2019

  13:00 - 20/06/2019

  XSQT – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 20/6/2019

  XSMN 20/6 - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ 5 20/6/2019

  13:00 - 20/06/2019

  XSMN – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 20/6/2019

  XSBTH 20/6 - Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay Thứ 5 20/6/2019

  13:00 - 20/06/2019

  XSBTH – Kết quả xổ số kiến thiết Bình Thuận được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 20/6/2019

  XSQB 20/6 - Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay Thứ 5 20/6/2019

  13:00 - 20/06/2019

  XSQB – Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Bình được bắt đầu quay thưởng vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 20/6/2019

  XSMN 19/6 - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ 4 19/6/2019

  13:00 - 19/06/2019

  XSMN – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 19/6/2019