Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Khát vọng phát triển đất nước

    09:44 - 03/03/2019

    Trong bối cảnh đất nước còn gặp nhiều khó khăn, mới là nước thu nhập trung bình thấp, còn kém so với nhiều nước, thời cơ đến không nhiều, do đó, yêu cầu đặt ra là có khát vọng phát triển.