Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Doanh nghiệp “bày” cách gọi vốn cho ý tưởng khởi nghiệp sinh viên

    16:50 - 30/07/2019

    (VOH) - Mới chỉ có ý tưởng khởi nghiệp, sinh viên sẽ rất khó để tiếp cận các nguồn vốn từ nhà đầu tư để biến các ý tưởng thành hiện thực.