Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Quận 10 sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ Thành ủy

  12:29 - 04/12/2019

  (VOH) – Ban Thường vụ Quận ủy Quận 10 vừa tổ chức Hội nghị Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ Thành ủy.

  Thay đổi ý thức người dân về bảo vệ môi trường qua Hội thi

  15:10 - 23/08/2019

  (VOH) - Hội thi đã cung cấp nhiều mô hình sáng tạo hỗ trợ công tác tuyên truyền, phổ biến cuộc vận động không xả rác ra đường và kênh rạch.

  Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao ý thức giữ gìn môi trường TPHCM

  18:14 - 21/07/2019

  (VOH) - UBND TPHCM tổ chức hội nghị giao ban thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh ...