Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Bán đấu giá phần đất nhà nước quản lý trong dự án khu đô thị Sài Gòn Bình An

    10:00 - 18/09/2019

    (VOH) - UBND TP vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện bán đấu giá phần đất do nhà nước quản lý trong dự án khu đô thị Sài Gòn Bình An.