Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Trung Quốc: 'Xóa sạch' đói nghèo vào năm 2020

    06:21 - 26/08/2016

    (VOH) - Trung Quốc có kế hoạch xóa sổ nghèo đói vào năm 2020 bằng cách di dân trong 5 năm liên tiếp từ khu vực đất bạc màu hoặc địa hình xấu đến nơi tái định cư có nhiều điều kiện sống tốt ...