Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Khung tiêu chuẩn mới các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước

    20:56 - 02/02/2020

    Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định 214 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ mà Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.