Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Hoạt động khuyến nông TPHCM năm 2018 ưu tiên cho các xã nông thôn mới

    08:57 - 30/12/2017

    (VOH) - Theo Trung tâm Khuyến nông TPHCM, năm 2018, các hoạt động khuyến nông sẽ ưu tiên cho các xã xây dựng nông thôn mới, nhằm tham gia công tác đẩy mạnh giảm hộ nghèo tăng hộ khá.