Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền

  14:06 - 24/09/2019

  (VOH) - Ngày 23/9, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 205-QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

  TPHCM: Đề xuất 6 giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực trong phòng, chống tham nhũng

  13:36 - 31/07/2019

  (VOH) - UBND TP kiến nghị Bộ Nội vụ 6 giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng.

  Kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ

  06:49 - 11/10/2018

  Dự thảo Quy định nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về nhiệm vụ “Hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa sự lạm quyền, vi phạm kỷ luật, kỷ cương”.