Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh than, cung cấp than cho sản xuất điện

    16:06 - 03/12/2019

    (VOH) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than và cung cấp than cho sản xuất điện.