VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Nền kinh tế Nhật Bản trong quý 3 đang bị thu hẹp nhiều nhất trong hơn 4 năm khi các công ty phải cắt giảm chi tiêu.