Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSMB 20/5 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 2 20/5/2019

  13:00 - 20/05/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 20/5/2019

  XSMB 11/5 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 7 11/5/2019

  13:00 - 11/05/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 11/5/2019

  XSMB 15/5 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 4 15/5/2019

  13:00 - 15/05/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 15/5/2019.

  XSMB 17/5 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 6 17/5/2019

  13:00 - 17/05/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 17/5/2019

  XSMB 18/5 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 7 18/5/2019

  13:00 - 18/05/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 18/5/2019

  XSMB 16/5 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 5 16/5/2019

  13:00 - 16/05/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 16/5/2019

  XSMB 19/5 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ nhật 19/5/2019

  13:00 - 19/05/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 19/5/2019

  XSMB 13/5 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 2 13/5/2019

  13:00 - 13/05/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 13/5/2019

  XSMB 12/5 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ nhật 12/5/2019

  13:00 - 12/05/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 12/5/2019

  XSMB 14/5 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 3 14/5/2019

  13:00 - 14/05/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 14/5/2019