Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSMB 31/5 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ nhật 31/5/2020

  12:59 - 31/05/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 31/5/2020

  XSMB 30/5 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 7 30/5/2020

  12:59 - 30/05/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 30/5/2020

  XSMB 29/5 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 6 29/5/2020

  12:59 - 29/05/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 29/5/2020

  XSMB 28/5 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 5 28/5/2020

  12:59 - 28/05/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 28/5/2020

  XSMB 27/5 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 4 ngày 27/5/2020

  12:59 - 27/05/2020

  (VOH) - XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 27/5/2020.

  XSMB 26/5 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 3 26/5/2020

  12:59 - 26/05/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 26/5/2020

  XSMB 25/5 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 2 25/5/2020

  12:59 - 25/05/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 25/5/2020

  XSMB 24/5 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ Nhật 24/5/2020

  12:59 - 24/05/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 24/5/2020

  XSMB 23/5 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 7 23/5/2020

  12:59 - 23/05/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 23/5/2020

  XSMB 22/5 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 6 22/5/2020

  12:59 - 22/05/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 22/5/2020