Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSMB 27/2 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 5 27/2/2020

  12:59 - 27/02/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 27/2/2020

  XSMB 26/2 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 4 26/2/2020

  12:58 - 26/02/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 26/2/2020

  XSMB 25/2 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 3 25/2/2020

  12:59 - 25/02/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 25/2/2020

  XSMB 24/2 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 2 24/2/2020

  12:59 - 24/02/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 24/2/2020

  XSMB 23/2 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ nhật 23/2/2020

  12:59 - 23/02/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 23/2/2020

  XSMB 22/2 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 7 22/2/2020

  12:59 - 22/02/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 22/2/2020

  XSMB 21/2 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 6 21/2/2020

  12:59 - 21/02/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 21/2/2020

  XSMB 20/2 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 5 20/2/2020

  12:59 - 20/02/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 20/2/2020

  XSMB 19/2 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 4 19/2/2020

  12:59 - 19/02/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 19/2/2020

  XSMB 18/2 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 3 18/2/2020

  12:59 - 18/02/2020

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 18/2/2020