Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSMB 6/12 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 6 6/12/2019

  12:59 - 06/12/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 6/12/2019

  XSMB 5/12 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 5 5/12/2019

  12:59 - 05/12/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 5/12/2019

  XSMB 4/12 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 4 4/12/2019

  12:59 - 04/12/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 4/12/2019

  XSMB 3/12 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 3 3/12/2019

  12:59 - 03/12/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 3/12/2019

  XSMB 2/12 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 2 2/12/2019

  12:59 - 02/12/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 2/12/2019

  XSMB 1/12 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ nhật 1/12/2019

  12:59 - 01/12/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 1/12/2019

  XSMB 30/11 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 7 30/11/2019

  13:00 - 30/11/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 30/11/2019

  XSMB 29/11 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 6 29/11/2019

  13:00 - 29/11/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 29/11/2019

  XSMB 28/11 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 5 28/11/2019

  13:00 - 28/11/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 28/11/2019

  XSMB 27/11 - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 4 27/11/2019

  13:00 - 27/11/2019

  XSMB – Kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc được bắt đầu quay thưởng vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 27/11/2019