Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • XSMN 29/10 - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ 3 29/10/2019

  12:59 - 29/10/2019

  XSMN – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 29/10/2019

  XSMN 25/2 - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ 2 25/2/2019

  11:29 - 25/02/2019

  XSMN – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 25/2/2019

  XSMN 24/2 - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Chủ nhật 24/2/2019

  11:29 - 24/02/2019

  XSMN – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 24/2/2019

  XSMN 23/2 - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ 7 23/2/2019

  11:29 - 23/02/2019

  XSMN – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 23/2/2019

  XSMN 22/2 - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ 6 22/2/2019

  11:29 - 22/02/2019

  XSMN – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 22/2/2019

  XSMN 21/2 - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ 5 21/2/2019

  11:29 - 21/02/2019

  XSMN – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 21/2/2019

  XSMN 20/2 - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ 4 20/2/2019

  11:29 - 20/02/2019

  XSMN – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 20/2/2019

  XSMN 19/2 - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ 3 19/2/2019

  11:29 - 19/02/2019

  XSMN – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 19/2/2019

  XSMN 18/2 - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Thứ 2 18/2/2019

  11:29 - 18/02/2019

  XSMN – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 18/2/2019

  XSMN 17/2 - Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay Chủ nhật 17/2/2019

  11:29 - 17/02/2019

  XSMN – Kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Miền Nam được bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 17/2/2019