VOH default thumbnail
 - 
UBKT Tỉnh ủy Bắc Cạn vừa có Thông báo thi hành kỷ luật đối với đồng chí Đỗ Tuấn Khiêm, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Cạn.