VOH default thumbnail
 - 
(VOH)- Hôm nay 1/6, Đề án sáp nhập văn phòng các ban đảng của tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng bắt đầu được thực hiện.