Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Luật bảo vệ người nghĩa hiệp khi làm việc tốt

    06:57 - 05/02/2019

    Nhiều quốc gia đã ban hành luật người tốt để khuyến khích hành động giúp đỡ người lạ mặt gặp nạn mà không sợ bị kiện tụng.