Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Nguồn vốn FDI vào lĩnh vực bất động sản sẽ đẩy mạnh nhu cầu tuyển dụng lao động

    11:25 - 21/02/2019

    (VOH) - Theo khảo sát về nhu cầu tuyển dụng và việc làm, năm 2019, nguồn vốn FDI vào lĩnh vực bất động sản tăng mạnh sẽ thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng những ngành nghề có liên quan.