Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Lâu đài 3.400 năm tuổi ở Iraq

    06:28 - 01/07/2019

    Một cung điện 3.400 năm tuổi đã xuất hiện từ hồ chứa đập Mosul bên bờ sông Tigris ở khu vực Kurdistan của Iraq sau khi mực nước giảm vì hạn hán.