Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Nhiều nét mới trong chăm lo phúc lợi người lao động

    14:33 - 18/01/2019

    (VOH) - Trong năm qua, công đoàn có rất nhiều hoạt động chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần cho công nhân viên chức lao động.