Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Quá trình đô thị hóa phải tuân thủ đúng lộ trình

    19:42 - 15/06/2019

    (VOH) - Phát triển đô thị hóa cần phải tuân thủ theo đúng lộ trình và quy hoạch đề ra, có như vậy thì việc phát triển mới bền vững.