Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Kỳ lạ loài kiến nhanh nhất thế giới, mỗi giây chạy được 1 mét

    06:19 - 18/10/2019

    Những đụn cát nóng bỏng ở miền Bắc sa mạc Sahara là nơi sinh sống của loài kiến chạy nhanh nhất thế giới.