VOH default thumbnail
 - 
Giới công tố viên tại hạt Los Angeles (Mỹ) truy tố một người đàn ông dùng thủ đoạn dụ phụ nữ hẹn hò và ăn tối ở nhà hàng rồi sau đó bỏ trốn lúc tính tiền.