VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Đại học Việt Nam còn mới lạ với mô hình tự chủ đại học so với các nước, đặt biệt là các nước phát triển có truyền thống giáo dục tự chủ lâu đời.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học được Quốc hội thông qua vào tháng 11/2018 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Sáng 17/7, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến tại 3 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng, và TPHCM về công tác tuyển sinh năm 2019.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Dự án Luật Giáo dục Đại học hiện vẫn còn thiếu mảng tài chính. Trong khi trên thế giới để phát triển đại học, mảng tài chính trong đó tín dụng cho sinh viên rất được xem trọng.